Kommunikation

På Linblomman använder vi oss av Förskoleappen.  Förskoleappen är ett kommunikations- och dokumentationsverktyg där vårdnadshavarna får en kontinuerlig information om Linblommans verksamhet och där pedagogerna på ett enkelt och effektivt sätt kan dokumentera den pedagogiska verksamheten utifrån Läroplan för förskolan.


Våra medlemmar har en egen facebooksida där information och engagemang förmedlas mellan familjerna.